jueves, 20 de junio de 2013

La Val d'Aran poc a poc va retornant a la normalitat i millorant els acessos viàris


dijous, 20 de juny de 2013

Després de la riuada del 18 de juny, la Val d’Aran treballa per tornar a la normalitat el més aviat possible. Malgrat els grans problemes que ha causat en el conjunt de la xarxa viària del territori, molts accessos estan totalment oberts de cara als visitants.

És important que sapigueu que tots aquells que tingueu reserves en diferents establiments de la Val d'Aran, tingueu en compte com es troba la xarxa de carreteres.

En aquests moments les pistes que es troben obertes i en perfecte estat són:

PISTES OBERTES

-Montgarri (disponible en 4x4 i també per als usuaris de btt i senderisme)

- Val de Ruda (disponible en 4x4 i també per als usuaris de btt i senderisme) - Bassa d’Oles / Pla Batalhèr (accés amb cotxe)

- Baricauba (obert sol fins al tram de Roca de Serra)

- Tuca (accés en 4x4, i també per als usuaris de btt i senderisme)

- Ribera del Riu Nere (accés en 4x4, i també per als usuaris de btt i senderisme)

- Val del Salient (en aquesta pista es pot accedir gairebé fins a la part més alta, on encara hi ha restes de neu. Accés en 4x4, i també per als usuaris de btt i senderisme)

- Clot de Baretja (accés en 4x4, i també per als usuaris de btt i de senderisme)

- Saubaga (accés en 4x4, i també per als usuaris de btt i de senderisme) - Conangles (accés en 4x4, i també per als usuaris de btt i de senderisme)

- Garòs/Arties (accés pels banys a través del camin reiau)

- Arròs/Bossòs/Vilamòs/Aubèrt (accés amb cotxe).

Fins al moment s'està treballant per poder obrir al tràfic altres carreteres que ara mateix són intransitables


La Val d ' Aran vuelve gradualmente a la normalidad y la mejora de accesos viarios


Jueves, 20 de junio de 2013

Después de la inundación del 18 de junio, la Val d ' Aran está trabajando para volver a la normalidad lo más pronto posible. A pesar de los problemas que ha causado en toda la red de carreteras en el territorio, muchos accesos estén totalmente abiertos para los visitantes.

Es importante saber que todos aquellos que tienen reservas en diferentes establecimientos de la Val d ' Aran, cuenta cómo es la red de carreteras.

En estos momentos las pistas abiertas y en perfectas condiciones se encuentran:

PISTAS ABIERTAS

-Montgarri (disponible en 4 x 4 y también para los usuarios de bicicleta de montaña y senderismo)

-Val de Ruda (disponible en 4 x 4 y también para los usuarios de bicicleta de montaña y senderismo)-balsa de Oles/Batalhèr Plan (con coche)

-Baricauba (abierto el sol hasta la sección de Roca de Serra)

-Tuca (4 x 4 y también acceso a los usuarios de bicicleta de montaña y senderismo)

-Ribera del Riu Nere (también en 4 x 4 y el acceso para los usuarios de bicicleta de montaña y senderismo)

Bonus track-esto es casi saliente (hasta la parte superior, donde todavía hay restos de nieve. 4 x 4 y también el acceso para los usuarios de bicicleta de montaña y senderismo)

-Baretja del coágulo (4 x 4 y también acceso para usuarios de MTB y senderismo)

-Saubaga (4 x 4 y también acceso a los usuarios de bicicleta de montaña y senderismo)-Conangles (4 x 4 y también acceso para usuarios de MTB y senderismo)

-Garos/Arties (acceso por baños a través de camin reiau)

Arros/Bossòs/Vilamòs/Aubèrt (acceso en coche).

Hasta ahora está trabajando para abrir los caminos que ahora son intransitables


No hay comentarios: